SO-MASZ

Łask 98-100   ul. Leśników Polskich 65    tel. 601 810 140    tel./fax 43 675 15 35      e-mail: somasz.pl@gmail.com

eko

Pragniemy zaoferować przeprowadzanie, na terenie Państwa gminy, zbiórki zużytej folii po kiszonkach, sianokiszonkach, opakowaniowej oraz po nawozach sztucznych.

Do tej pory odbieraliśmy folie bezpłatnie, lecz w wyniku zaistniałych zmian w branży recyklingowej, zbiórka taka jest nieopłacalna. Brak opłacalności spowodował wycofanie się firm z takich odbiorów. Rolnicy z państwa gminy pozostawieni bez możliwości utylizacji folii kontaktują się z naszą firmą prosząc o pomoc. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników proponujemy przeprowadzenie zbiórki na terenie Państwa gminy przy częściowym wsparciu finansowym ze strony Urzędu Gminy. Zapobiegnie to przede wszystkim paleniu folii lub wywożeniu jej do lasu. Proponowana kwota za zbiórkę uzależniona będzie od ilości osób zainteresowanych odbiorem.

Posiadamy stosowne zezwolenia do prowadzenia tego typu działalności, wystawiamy pokwitowanie odbioru. W przypadku zainteresowania państwa naszą propozycją prosimy o kontakt telefoniczny.

Z poważaniem firma So-Masz