SO-MASZ

Łask 98-100   ul. Armii Ludowej 65    tel. 601 810 140    tel./fax 43 675 15 35      e-mail: somasz.pl@gmail.com

eko

Trudnimy się pozyskiwaniem odpadów folii agrarnej na terenie woj.. łódzkiego. W celu podniesienia skuteczności przeprowadzanych zbiórek, nasze samochody odbierają odpady foliowe bezpośrednio od mieszkańców gmin.

Odbiór odpadów potwierdzany jest pokwitowaniem (w przypadku podmiotów gospodarczych jest to KPO)

Zbieramy:

· folię po sianokiszonce (LLDPE),

· folię po kiszonce (LDPE),

· worki po nawozach (LDPE),

· folię po uprawach polowych (LDPE),

· folię tunelowe (LDPE),

· folię opakowaniową (LDPE i LLDPE),

· worki po zbożach i nasionach (PP),

· worki bigbag (PP).

Bezpłatna zbiórka odpadów foliowych z terenów wiejskich...... tel. 601 810 140

Odbiorcami zebranych odpadów są firmy recyklingowe. Pozyskany w ten sposób surowiec powtórnie wraca do produkcji w postaci regranulatu.

Posiadamy stosowne zezwolenia na zbiórkę i transport odpadów.